2021

Data di ultima modifica: 26/04/2021

Documenti allegati
Documenti allegati
CC 10 2-2-21 aliquote IMU 2021.pdf (285.41 KB)
CC 11 2-2-21 istituzione canone unico gestione provvisoria.pdf (2119.7 KB)
CC 106 30-11-20 introd art 26bis regolamento tarip.pdf (610.28 KB)
GC 192 30-12-20 conferma cosap x 2021.pdf (1570.05 KB)
GC 193 30-12-20 conferma CIMP x 2021.pdf (1766.14 KB)
GC194 30-12-20 conferma diritti affissioni x 2021.pdf (1591.06 KB)
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto